728 x 90  • Mặc ‘cực chất’ như fashion icon Justin Livingston

    Mặc ‘cực chất’ như fashion icon Justin Livingston 125

    Mặc dù đang hoạt động về chuyên ngành kĩ thuật số phương tiện truyền thông – một ngành chẳng liên quan mấy tới thời trang, thế nhưng Justin thừa nhận rằng, bản thân lại là người cực kì yêu thích thời trang. Bạn có thể thấy điều này rất rõ ở câu quote giới thiệu về blog “Scout Sixteen” của Justin.

    CHI TIẾT