728 x 90  • Trẻ béo phì ăn gì để giảm cân

    Trẻ béo phì ăn gì để giảm cân 8

    Trẻ nhỏ cũng có nhu cầu năng lượng chất béo rất cao, từ 35 đến 40% ở nhóm từ một đến 3 tuổi, 30% ở trẻ trên 3 tuổi, trong khi người trưởng thành chỉ không quá 25%. Do đó, ở giải đoạn này các chuyên gia khuyến nghị nên cân đối tỷ lệ giữa lipid động vật và lipid thực vật là 70% và 30%.

    CHI TIẾT