728 x 90

Dàn sao lộng lẫy tại sự kiện với nhiều cái tên HOT

Dàn sao lộng lẫy tại sự kiện với nhiều cái tên HOT
Dàn sao lộng lẫy tại sự kiện với nhiều cái tên HOT. Từ trái sang: người mẫu Thùy Trang, Thùy Linh. Kỳ Duyên cùng bạn trai Duy Hân vui vẻ dự tiệc trà. Người mẫu Mạc Anh Quân (giữa).
fatoda
dàn sao lộng lẫy tại sự kiện với nhiều cái tên HOT
Dàn sao lộng lẫy tại sự kiện với nhiều cái tên hot
Từ trái sang: người mẫu Thùy Trang, Thùy Linh.
Dàn sao lộng lẫy tại sự kiện với nhiều cái tên hot
Kỳ Duyên cùng bạn trai Duy Hân vui vẻ dự tiệc trà.
Dàn sao lộng lẫy tại sự kiện với nhiều cái tên hot
Người mẫu Mạc Anh Quân (giữa).
Dàn sao lộng lẫy tại sự kiện với nhiều cái tên hot
Người mẫu Vũ Mạnh Hiệp (trái) và Hữu Long.
Dàn sao lộng lẫy tại sự kiện với nhiều cái tên hot
Người mẫu Thùy Dương.
Dàn sao lộng lẫy tại sự kiện với nhiều cái tên hot
Người mẫu Khánh Ngọc.