728 x 90  • Bí quyết giúp bạn đi luôn vừa mọi đôi giày

    Bí quyết giúp bạn đi luôn vừa mọi đôi giày 18

    Mang đôi tất dày nhất của bạn và xỏ chân vào đôi giày, dùng máy sấy sấy liên tục trong 3 đến 5 phút, như vậy đôi giày của bạn sẽ được nới rộng phần nào. Hãy nhớ, cố gắng xoay lắc bàn chân trong lúc sấy để giãn giày hết mức có thể. Lặp lại hành động cho đến khi giày đi vừa chân.

    CHI TIẾT